چرایی حجاب

طبیعتاً دیدگاه من در مقوله مهم و چالش برانگیز حجاب نمیتواند جدای از دستورات دینی مستقیم و دقیقی که در قرآن و روایات آمده است باشد. اما در این یادداشت چند مورد از نقطه نظراتم را در کنار بحث هایی که با دانشجویان و دوستان دارم و برای ترویج آنچه شایسته میدانم عرض میکنم.

قبول دارم که در موضوع حجاب در نگاه اول، مسأله پوشانیدن نوعی از زیبایی به ذهن متبادر می شود ولی این نگاه خیلی سطحی خواهد بود اگر موارد زیر در نظر باشد:

  • جلوه گری بوسیله بی حجابی، همراه با بی ارزش کردن است و مرتبه دوست داشتنی بودن را کاهش خواهد داد در این مورد بی حجابی است که در عرصه جامعه زیبایی ارزشمند بودن بانوان را می پوشاند و یا به هدر میدهد.
  • آراستگی خارج از حدود شرعی به لحاظ روانی نوعی گدایی عواطف و عشق خواهد بود که در بسیاری موارد، بخصوص وقتی جامعه مملو از افراد آرایش شده در حال جلب توجه بیمار گونه باشد، منجر به توجه و تحسین شایسته ای نمیشود و نتیجه افسرده کننده ای در پی دارد.
  • با تأیید بی حجابی و کم حجابی و ایجاد فراوانی جذابیتهای بصری، رقابت بی پایانی را در جامعه بین خانم ها برای جلب نظر سایرین به راه انداخته ایم که اثرات جبران ناپذیر روحی و جسمی و استفاده از ابزارهای مختلف مخرب را به همراه دارد و نهایتاً مگر چه درصدی از بانوان توان رقابت با کسانی را خواهند داشت که از امتیازات ظاهری بیشتری بهره مندند. ناتوانی در این رقابت هم میتواند در اندوه پر هزینه ای خلاصه شود.
  • یقیناً بی حجابی و کم حجابی بانوان در آقایانی که به لحاظ فیزیولوژیکی و روحی سالم باشند و در ضمن نگاه و ارتباطات خود را مطابق دستورات صریح شرعی کنترل نکنند، هوس و تحریک ایجاد خواهد کرد و حال آنکه عده ای از آنها متأهل هستند و عهده دار پاسداشت از حریم خانواده و همسری هستند که همه آمال و آرزوهایش را وقف خانواده نموده است، با به خطر انداختن جان خود فرزند آوری کرده و توجه کامل همسر را میطلبد، حال همسر او در جامعه با مقایسه دائمی زیبایی های بانوان غیر متشرع نمیتواند دلبسته و منحصر در عشق همسر باشد و این زمینه ساز جدایی عاطفی و سرانجام بدی برای خانواده و فرزندان است.
  • در مورد فوق اگر آقایان مجرد مد نظر باشند، فکر میکنم این دسترسی دائمی در فضاهای مختلف جامعه به زیبایی های به نمایش گذارده شده و ترمیم شده با کمک آرایش های گوناگون، انتخاب آنها را به بعد ظاهری و شهوانی منحصر مینماید و تمایل به تشکیل خانواده و عشق های یگانه را هم به شدت کاهش می دهد. حال آنکه در همه مردان می تواند اعتیاد جنسی پدید آورده و  این افراد به سمت انواع پر مخاطره و کثیف روابط با دوز بالای تحریک نیز کشیده خواهند شد.

البته اگر هیچ کدام از دلایل مهم و عقلانی اشاره شده هم نباشد، با فرض ایمان به خداوند زیبایی آفرین و صلاحدید او برای سبک زندگی انسان در دوره اول زندگی اش در زمین خاکی، اطاعت از دستور و پیروی از سنت حضرت رسول و ائمه لازم به نظر میرسد و با اعتماد به علم و حکمت خدایی که ما را آفریده میشود دستوری مثل حجاب را به نفع خود و جامعه بدانیم و با رضایت قلبی سعی در اجابت آن داشته باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *